Visionen om effektiv ventilation

Smartvent är en framgångssaga som började med fyra vänner vid ett köksbord. Med sina kompletterande kompetenser och erfarenheter kom de fram till att det finns ett stort behov att att förbättra inomhusmiljön i många hem utan att öka energiåtgången. Så föddes idén till att skapa en effektiv ventilationslösning med extra ordinärt hög verkningsgrad.

Team Smartvent

Visionen med Smartvent

De fyra vännerna var eniga om att de måste tänka nytt för att utveckla en produkt som är både effektiv och hållbar och som skapar ett högt värde för kunderna. Kraven sattes högt redan från start:

  • Verkningsgraden på energiåtervinningen ska vara minst 85%
  • Lösningen ska vara modulär och kostnadseffektiv
  • Installationskostnaden måste vara låg och man måste enkelt kunna montera enheten inifrån
  • Den måste vara tyst - kvalitativa tester är gjorda med Johans ljudkänsliga fru
  • Det ska finnas möjlighet att enkelt övervaka och styra sina enheter från en dator eller mobil

Resultatet blev den decentraliserade rumsbaserade ventilationsenheten Smart One

Mer info om smartvents produkter

Team Smartvent

Karl-Henrik Nilsson_Smartvent
Karl-henrik Nilsson

Kalle har varit utvecklingschef för värmeväxlare och kylsystem, och är förmodligen en av de bästa i världen, eller i alla fall Sverige, på att räkna och dimensionera värmeväxlarsystem.

”Befintliga system baserade på gammal teknologi duger inte. De system som finns lovar alldeles för hög prestanda, är dyra, och är oftast underdimensionerade.”

Christer Tånnander_Smartvent
christer tånnander

Christer har 30 års erfarenhet av företagsledning och etablering av internationella industriföretag.

”Om det nu finns ett så stort behov av kostnadseffektiva energi- och ventilationslösningar måste det innebära att det saknas tillräckligt bra produkter för att lösa problemen. Vi måste tänka nytt.”

Johan_Smartvent
Johan hall

Johan har ett förflutet inom internationell försäljning av energisystem och har de senaste åren arbetat som besiktningskonsult.

"Det finns ett enormt behov av att förbättra inomhusmiljön med bättre ventilation samtidigt som återbetalningstiden måste vara kort.”

Mattias Svensson_Smartvent
Mattias Svensson

Mattias är entreprenör med mångårig erfarenhet från att driva bolag inom småskalig kraftvärme med högteknologiska lösningar.

”Det finns många bostäder med radonproblem som måste åtgärdas. I många fall använder man bara fläktar för att ventilera och då går energikostnaderna up dramatiskt”

We are here for you

Schedule an Appointment

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.